• Woski w Rolce

Amethyst Roller Cartridge 100g
Wymagana rejestracja
Wymagana rejestracja i akceptacja.
Amber Roller Cartridge 100g
Wymagana rejestracja
Wymagana rejestracja i akceptacja.
True Blue Roller Cartridge 100g
Wymagana rejestracja
Wymagana rejestracja i akceptacja.
Eucalyptus Roller Cartridge 100g
Wymagana rejestracja
Wymagana rejestracja i akceptacja.
Cherry Roller Cartridge 100g
Wymagana rejestracja
Wymagana rejestracja i akceptacja.
Gold Roller Cartridge 100g
Wymagana rejestracja
Wymagana rejestracja i akceptacja.
Tea Tree Roller Cartridge 100g
Wymagana rejestracja
Wymagana rejestracja i akceptacja.